Categories
Tin Bóng Đá

BXH Premier League sau vòng 11: Man City tạo cách biệt an toàn với MU

(Tin bóng đá ):
Man City tạo cách biệt an toàn với MU, khi có 8 điểm nhiều hơn kình địch cùng thành phố trên BXH Premier League sau vòng 11.

BXH Premier League sau vòng 11 như sau:
BXH Premier League sau vòng 11 như sau:
1. Man City | Hiệu số: +31 | Điểm: 31
1. Man City | Hiệu số: +31 | Điểm: 31
2. MU | Hiệu số: +18 | Điểm: 23
2. MU | Hiệu số: +18 | Điểm: 23
3. Tottenham | Hiệu số: +13 | Điểm: 23
3. Tottenham | Hiệu số: +13 | Điểm: 23
4. Chelsea | Hiệu số: +9 | Điểm: 22
4. Chelsea | Hiệu số: +9 | Điểm: 22
5. Liverpool | Hiệu số: +4 | Điểm: 19
5. Liverpool | Hiệu số: +4 | Điểm: 19
6. Arsenal | Hiệu số: +4 | Điểm: 19
6. Arsenal | Hiệu số: +4 | Điểm: 19
7. Burnley | Hiệu số: +1 | Điểm: 19
7. Burnley | Hiệu số: +1 | Điểm: 19
8. Brighton | Hiệu số: 0 | Điểm: 15
8. Brighton | Hiệu số: 0 | Điểm: 15
9. Watford | Hiệu số: -4 | Điểm: 15
9. Watford | Hiệu số: -4 | Điểm: 15
10. Huddersfield | Hiệu số: -5 | Điểm: 15
10. Huddersfield | Hiệu số: -5 | Điểm: 15
11. Newcastle | Hiệu số: 0 | Điểm: 14
11. Newcastle | Hiệu số: 0 | Điểm: 14
12. Leicester | Hiệu số: 0 | Điểm: 13
12. Leicester | Hiệu số: 0 | Điểm: 13
13. Southampton | Hiệu số: -2 | Điểm: 13
13. Southampton | Hiệu số: -2 | Điểm: 13
14. Stoke | Hiệu số: -9 | Điểm: 12
14. Stoke | Hiệu số: -9 | Điểm: 12
15. Everton | Hiệu số: -12 | Điểm: 11
15. Everton | Hiệu số: -12 | Điểm: 11
16. West Brom | Hiệu số: -5 | Điểm: 10
16. West Brom | Hiệu số: -5 | Điểm: 10
17. Bournemouth | Hiệu số: -7 | Điểm: 10
17. Bournemouth | Hiệu số: -7 | Điểm: 10
18. West Ham | Hiệu số: -12 | Điểm: 9
18. West Ham | Hiệu số: -12 | Điểm: 9
19. Swansea | Hiệu số: -6  | Điểm: 8
19. Swansea | Hiệu số: -6 | Điểm: 8
20. Crystal Palace | Hiệu số: -18 | Điểm: 4
20. Crystal Palace | Hiệu số: -18 | Điểm: 4
BXH Premier League sau vòng 11
BXH Premier League sau vòng 11

Theo VOV
Mang Ca Cuoc